Engelske biler av eldre dato:

Leyland, Morris, MG, Thriumph, Jensen, Morgan etc.


Mellomaksel til disse kjøretøyene er meget enkelt å skaffe deler til.

Vi har det aller meste på lager. Det beste er å kontakte kundeservice. Vi har folk i vår organisasjon som har sittet på konstruksjonsavdelingen hos Hardy Spicer siden 1958 !
Trenger du ny girspline som passer i din Morgan fra 1949, finnes den i vårt system !
Eller kanskje en komplett aksel til en Morris Minor fra 1953 - intet problem !