Publisert Legg igjen en kommentar

Å skifte støttelager for biler kan være en stor utfordring

Mercedes ML

Støttelager er kulelageret midt på mellomakselen. Som regel omsluttet av gummi.

I «gamle dager» kunne man forholdsvis enkelt bytte støttelager på nesten alle bilmodeller. Etter ca 1990 ble stadig flere modeller utstyrt med mellomaksler hvor det å bytte støttelager pr. definisjon ikke lenger var mulig.

Mellomaksler med slike støttelager krever ofte spesielt utstyr for å kunne skiftes. Særlig gjelder dette aksler med CV knuter (kuleledd som i drivaksler). Men stadig flere produsenter leverer nå bare komplette mellomaksler som reservedel.

Powertrain Europe AS lagerfører alle lager i ordentlig kvalitet for de aller fleste aksler, også for de som ikke kan skiftes. For de aller fleste modeller, tilbys et byttesystem med nye støttelager ferdig montert.

Et godt råd: ikke prøv å bytte disse lagrene selv. Det lønner seg sjelden. Selv for en dyktig mekaniker med presser og annet verktøy blir det bare sjelden et vibrasjonsfritt resultat.

Her er en liste over de bilene man bør ligge unna:

Alle modeller Audi etter årgang 1995

Alle nyere Opel

Alle Ford Kuga

Alle Porsche Cayenne

Alle VW Tiguan eller Tuareg

Alle Volvo etter årgang 2000

De fleste Nissan etter årgang 1995

+  mange flere!

For alle disse bilene finnes gode løsninger på ettermarkedet

For nesten alle eldre modeller er det normalt mulig å bytte støttelager for en mekaniker

Publisert Legg igjen en kommentar

Mellomaksler og drivaksler til veterankjøretøy

Veteranbiler

Til kjøretøy av eldre dato, er det ofte ikke mulig å skaffe deler i det hele tatt. Noen typer, særlig eldre britiske biler, har kurante deler helt fra midten av 30 – tallet. For amerikanske kjøretøy kan det ofte skaffes deler til biler fra krigens dager, og utover 40 – 50 tallet.

Powertrain Europe har levert mellomaksler til et stort antall gamle kjøretøy. I noen tilfeller har vi bygget om hele drivlinjen fra gir til differensial. Den eldste bilen til nå var en Cadillac fra 1904!

Av drivaksler til forhjulsdrevne biler, har selskapet levert eller modernisert aksler til mange typer kjøretøy. De første biler med forhjulsdrift hadde enkle drivaksler ut fra dagens nivå. Den eldste var en Cord fra 1929 (dennes drivaksler kan bygges av moderne deler). Det er levert mange til Citroën fra modellene som kom i 1934.og nyere (mot 50 – 60 tallet

Merk: Sovjetiske biler er oftest kurante. Militære kjøretøy fra VW II likeså.
Det er også laget aksler til Trabant, Goggomobil og IFA.

Eksempler på mellomaksler til veterankjøretøy
Eksempler på mellomaksler til veterankjøretøy

I prinsipp kan man lage nesten alle typer til motorsvake ( inntil ca 100 HK ) biler som rene sveisekonstruksjoner, men med moderne CV –edd.

CV – ledd er homokinetiske kuleledd (som i alle moderne biler).

Mellomaksler:

For både europeiske og amerikanske biler fra før ca 1937 må man ofte lage aksler av uoriginale deler, og også maskinere flenser. Kryssene på biler fra før 1935 var konstruert på en hel annen måte enn i dag, og må bygges om. Nye originale kryss kan bare sjelden skaffes.  På aksler fra før krigen, er oftest lengdeforskyvingen av dårlig kvalitet eller helt utslitt. Herdeprosessene fra den tiden var mye enklere enn i dag. Derfor lønner det seg oftest å lage helt ny mellomaksel.

Det er svært sjelden dette ikke er mulig!

Vi har levert mange aksler til Mercedes, Horch og BMW fra før krigen

For å få en pris på en ny mellomaksel eller drivaksel av eldre dato, send oss noe foto og målangivelser. Da følger en prisantydning ganske hurtig!  Men med forbehold om at det er mulig å fikse, inntil vi har mottatt din aksel.  Kan vi ikke fikse akselen sendes den kostnadsfritt tilbake.

Kontakt i dag!

Covid-19 | Om oss | Mellomaksler lastebil