Hydradrive

Den perfekte løsning for framdrift av båt.

Hydradrive er et velprøvet konsept fra bilindustrien som er svært anvendelig til annen kraftoverføring, og som på grunn av en nærmest ufattelig masseproduksjon blir tilgjengelig for folk flest i kraft av sitt utrolige antall.

Teknikken er enkel å forstå samtidig som den er grunnlaget for overføring av roterende bevegelse til for eksempel et forhjul som er i kontinuerlig uro fordi man enten svinger eller fjærer. Dette er da også det som skjer i en båt på sjøen. Leddene overfører dreiebevegelsen til propellen, men ikke vibrasjonen fra motoren. Denne vil, akkurat som i en bil, stå og leve sitt eget liv i myke gummifester

Fordeler med Hydradrive

– Et framdrifts-system som reduserer støy med opptil 90%

– Gjør montering av motor og gearkasse svært mye enklere

– Oppretting kan gjøres på “øyemål”.

– Tåler vinkel opptil 16 grader!

– Teknikken er hentet fra bilindustrien.

– Mellomringer og adapter finnes til alle gearkasser.

– Lengden kan tilpasses alle behov.

Selve drivakselen er hjertet i Hydradrive-teknikken. Akselen består av 2 CV (Constant Velocity) ledd som kan beveges fritt i forhold til hverandre. Teknikken er hentet direkte fra bilindustrien. Dette gir et akseptabelt prisnivå, og muliggjør rimelige løsninger til bruk i båter.

Tilgjengelig i alle lengder

Normalt leveres CV-akslene i faste lengder. Imidlertid kan man bestille akslene i alle lengder mot et lite tillegg i prisen. Merk: Da er minimumslengden på 270 mm et nødvendig krav.

Trykklager-enheten leveres med spennelement for de oppgitte mål på selve propellakselen. Vår løsning gjør lagerenheten kortere enn andre typer.

Meget enkel å montere

Spennelementet klemmer både rundt propellakselen og mot yttervegg i lagerenheten

Trykklageret festes til båtens skrog via gummielementer. Lageret tar selvsagt opp både skyvekraft og trekk-kraft.

Selve kulelageret er av standard type, og dermed enkelt å skifte ut ved nødvendig reparasjon. Lageret er vedlikeholdsfritt og skal ikke tilføres smøremiddel.

Lange drivaksler kan leveres også med ekstra opplagring. Disse må tilpasses den enkelte båt og leveres balansert for å unngå vibrasjoner. Kontakt leverandøren om dette er nødvendig.

Aksler av denne typen må tilvirkes etter kundespesifikasjon.

Også lange aksler utstyres med CV-ledd som i de vanlige typer.

CV-leddets maksimale vinkel er avhengig av turtallet på akselen. Merk: Ledd som tåler vinkler opptil 18° kan leveres for ekstra lave turtall. Kontakt leverandøren.