Powertrain

Powertrain FAQ

Powertrain betyr direkte oversatt drivlinje på norsk. Og drivlinjer er jo det vi holder på med.
Mellomakselen sitter som regel fra girkassen og bak til differensial på bil, varebil og lastebil.

En mellomaksel kan også kalles kardangaksel. Kardang eller kardangaksel er en betegnelse som har sitt opphav i at det i hver ende av mellomakselen på biler, lastebiler, varebiler og industriapplikasjoner er to universalledd eller kardanske ledd oppkalt etter den som regnes som oppfinneren, Girolamo Cardano.

I Norge er det Powertrain Europe som har produktnavnet powertrain. Vi het tidligere Kardangakselservice, men inngikk i 2004 et samarbeid med Powertrain Industries som har sitt hovedkontor i California.

Powertrain Europe har som hovedfelt mellomaksler, drivlinjer og kraftoverføringer til alle typer kjøretøy, skip og industri:

  • Reparasjon av mellomaksler / kardangaksler
  • Produksjon av mellomaksler / kardangaksler (lage mellomaksel etter mål)
  • Forlenging og innkorting
  • Balansering av mellomaksel

Vi har spesialisert oss på mellomaksler og kan balansere i eget verksted flenser opp til 250 mm. Balansering er iht. DIN ISO 1940-1 G 16.0

Powertrain Europe er registrert varemerke i henhold til varemerkeloven av 1. juli 2010.

Kontakt oss i dag på telefon: 22 32 77 77 eller e-post: mail@powertrain.no

powertrain